Westerstrand, J. (2010). Kung slår dam: våldsforskningsmetodologi i ett våldsamt jämställt Sverige. Sociologisk Forskning, 47(3), 5–34. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18460