Dahlstedt, M. (2010). Hårda nypor för ett mjukt samhälle? Om medialisering och rasifiering i utspelspolitikens Sverige. Sociologisk Forskning, 47(3), 35–56. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18461