Droppe, A., & Söderfeldt, B. (2010). Akademisk kvalitet, vad är det? Om utarmningen av den akademiska autonomin. Sociologisk Forskning, 47(3), 57–73. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18463