Nordvall, H. (2010). Publikdragande namn eller aktivistermed drag i? Om symboliskt kapital som maktresurs i den globala rättviserörelsens lokala organiseringsarbete. Sociologisk Forskning, 47(3), 73–97. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18464