Redaktionen. (2010). Recensioner. Sociologisk Forskning, 47(3), 83–91. https://doi.org/10.37062/sf.47.18466