Redaktionen. (2010). Sociologförbundet har ordet. Sociologisk Forskning, 47(3), 95–96. https://doi.org/10.37062/sf.47.18468