Parker, V., Lööf, L., & Kåreholt, I. (2010). After work: en longitudinell studie i arbetsmiljöns långsiktiga inverkan på sambandet mellan socioekonomisk position och äldres ohälsa. Sociologisk Forskning, 47(4), 5–30. https://doi.org/10.37062/sf.47.18470