Borell, K., & Gerdner, A. (2010). Motstånd och stöd: en studie av svenska muslimska församlingar. Sociologisk Forskning, 47(4), 31–43. https://doi.org/10.37062/sf.47.18471