Redaktionen. (2010). Recensioner. Sociologisk Forskning, 47(4), 51–63. https://doi.org/10.37062/sf.47.18473