Burawoy, M. (2010). Sociologförbundet har ordet: Utmaningar för den globala sociologin – från Göteborg till Yokohama. Sociologisk Forskning, 47(4), 64–68. https://doi.org/10.37062/sf.47.18474