Szebehely, M. (1999). Omsorgsarbetets olika former: Nya klasskillnader och gamla könsmönster i äldreomsorgen. Sociologisk Forskning, 36(1), 7–32. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18476