Roman, C. (1999). Inte av kärlek allena. Makt i hemarbetets fördelning. Sociologisk Forskning, 36(1), 33–52. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18477