Svallfors, S. (1999). Välfärdsregimer och välfärdsopinioner: En jämförelse mellan åtta västländer. Sociologisk Forskning, 36(1), 93–119. https://doi.org/10.37062/sf.36.18479