Cigéhn, G. (1999). Klassidentitet vid seklets slut. Sociologisk Forskning, 36(1), 121–139. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18480