Hetzler, A. (1999). Att begå samhällsförändring: Välfärdsstatens sociologi och dess sociologer. Sociologisk Forskning, 36(1), 141–154. https://doi.org/10.37062/sf.36.18481