Gustafsson, R. Å, & Johanson, H. (1999). Sju år med ekonomer i sjukvården - vad kan vi lära?. Sociologisk Forskning, 36(1), 155–165. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18482