Östberg, V. (1999). Bam i klassrum. Kamratstatus, statusfordelning och psykiskt välbefinnande. Sociologisk Forskning, 36(2), 36–62. https://doi.org/10.37062/sf.36.18486