Henrekson, M. (1999). Sveriges ekonomiska tillväxt och samhällsforskarnas objektivitet. Sociologisk Forskning, 36(3), 68–79. https://doi.org/10.37062/sf.36.18494