Gähler, M. (1999). Att skiljas är att dö en smula.: Skilsmässa och psykisk ohälsa hos svenska kvinnor och män. Sociologisk Forskning, 36(4), 4-39. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18497