Lidskog, R. (1999). Mot en gränslös demokrati? Politiska responser på globala miljöhot. Sociologisk Forskning, 36(4), 40–75. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18498