Thörn, H. (1999). Vad är globalisering? Sociologin utmanad. Sociologisk Forskning, 36(4), 76–113. https://doi.org/10.37062/sf.36.18499