Dahlström, E. (1999). Manuel Castells tankar om informationsåldern. Sociologisk Forskning, 36(4), 114–124. https://doi.org/10.37062/sf.36.18500