Anttila, S. T. (1998). Att förhålla sig till tidigare forskning: ett argumentationsanalytiskt perspektiv. Sociologisk Forskning, 35(1), 31–55. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18503