Aspers, P. (1997). Om vetenskaplig realism. Sociologisk Forskning, 34(4), 73–80. https://doi.org/10.37062/sf.34.18548