Thörn, H. (1996). Globalisering och sociala rörelser: Folkrörelsesverige i Sydafrika. Sociologisk Forskning, 33(1), 3–31. https://doi.org/10.37062/sf.33.18552