Bäck-Wiklund, M., & Bergsten, B. (1996). Moderna fäder mellan tradition och relation. Sociologisk Forskning, 33(1), 48–70. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18554