Jacobsson, K., & Øygarden, G. A. (1996). Ekonomernas Guernica: Rädslans metaforer och produktionen av mening. Sociologisk Forskning, 33(2-3), 106–129. https://doi.org/10.37062/sf.33.18564