Lidskog, R. (1995). Sociologins objekt eller politikens begrepp? Reflektioner kring begreppet ”civilt samhälle”. Sociologisk Forskning, 32(1), 31–55. https://doi.org/10.37062/sf.32.18579