Lidskog, R. (1995). Miljö och risk: en kort introduktion. Sociologisk Forskning, 32(2), 5–6. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18584