Lidskog, R. (1995). Mellan sociologi och ekologi? Om det sociologiska studiet av miljöfrågan. Sociologisk Forskning, 32(2), 7–36. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18585