Redaktionen. (1995). Från redaktionen. Sociologisk Forskning, 32(3), 2. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18591