Redaktionen. (1995). Författarpresentation. Sociologisk Forskning, 32(3), 110. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18597