Edling, C., & Eldén, S. (2019). Redaktionen har ordet. Sociologisk Forskning, 55(4), 3-4. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18776