Uggla, Y., & Boström, M. (2019). Ambivalence in environmental representation. Sociologisk Forskning, 55(4), 447-465. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18781