Ulmestig, R., & Panican, A. (2019). Att vistas i arbetsmarknadspolitikens ingenmansland. Sociologisk Forskning, 55(4), 467-486. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18782