Swedberg, R. (2019). Hans Zetterberg om Columbia- sociologin. Sociologisk Forskning, 55(4), 487-488. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18783