Zetterberg, H. (2019). Om Columbia-sociologin. Sociologisk Forskning, 55(4), 489-503. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18784