Holmberg, T. (2019). Sociologiska gångarter. Sociologisk Forskning, 55(4), 505-508. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18785