Berg, L.-E. (2019). Vad vi bör minnas och förvalta efter Johan Asplund. Sociologisk Forskning, 55(4). Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18786