Karlsson, M. (2019). Johan Asplund som lärare. Sociologisk Forskning, 55(4), 513-516. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18787