Wide, S. (2019). Sociology in Sweden: A History. Sociologisk Forskning, 55(4). Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18788