Björk, M. (2019). Mafia life. Love, death and money at the heart of organized crime. Sociologisk Forskning, 55(4). Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18789