Berg, M. (2019). Sociologförbundet har ordet. Sociologisk Forskning, 55(4), 525-526. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18791