Ambjörnsson, F. (2019). Time to clean. Sociologisk Forskning, 56(3-4), 275-288. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18800