Ekerwald, H. (2009). Redaktören har ordet: Sociologisk Forskning, Web of Science och Sociological Abstracts. Sociologisk Forskning, 46(3), 3–4. https://doi.org/10.37062/sf.46.19209