Redaktionen. (2009). Recensioner. Sociologisk Forskning, 46(3), 65–72. https://doi.org/10.37062/sf.46.19214