Redaktionen. (2009). Recensioner. Sociologisk Forskning, 46(3), 65–72. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19214