Stenberg, S.- Åke, & Brännström, L. (2009). Arbetslöshet som en icke önskvärd konsekvens av socialbidrag: Resultat från en tidsserieanalys på befolkningsnivå i Sverige 1946–1990. Sociologisk Forskning, 46(4), 29–45. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19219