Aspers, P. (2009). Sociologförbundet har ordet. Sociologisk Forskning, 46(4), 77–79. https://doi.org/10.37062/sf.46.19223