Sjöberg, K. (2008). Redaktören har ordet: Nationella traditioner, begreppsanvändning samt återblickar på Sociologförbundets årsmöteskonferens 2008. Sociologisk Forskning, 45(2), 5. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19231