Redaktionen. (2008). Recensioner. Sociologisk Forskning, 45(2), 35–45. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19234